Sääntömääräinen kokous
Julkaistu: 21.04.2023 11.44

Sääntömääräinen kokous

Raahen JääkiekkoklubiAsialista

3.5.2023

Vuosikokous

Aika:3.5.2023 klo 19:00

Paikka:Jäähallin kahvio

1. Valitaan kokoukselle tarpeelliset toimihenkilöt

2. Valitaan Pöytäkirjan tarkastajat

3. Vahvistetaan toiminta suunnitelma ja talousarvio 2023–2024

4. Vahvistetaan liittymismaksun suuruus

5. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja seitsemän johtokunnan jäsentä

6. Valitaan toiminnan tarkastajat ja varatoiminnan tarkastajat

7. Valitaan seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöiden kokouksiin

8. Käsitellään seuran aloitteet ja esitykset eri järjestöille ja yhteisöille

9. Päätetään seuran koollekutsumistavasta seuran sääntöjen 9§:n edellyttämällä tavalla

10. Käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulevat asiat.

Käsiteltävät asiat toimitettava 8 pv. ennen kokousta sihteerille tai puheenjohtajalle.

Maarit Hänninen

maarit2.hanninen@gmail-com

Raahen Jääkiekkoklubi ry. on vuonna 2010 perustettu kasvattajaseura