Olympia- ja A-maajoukkuerahaston tuki U9-U16 -ikäisille pelaajille
Raahen JääkiekkoklubiJulkaistu: 01.01.2024 21.32

Olympia- ja A-maajoukkuerahaston tuki U9-U16 -ikäisille pelaajille

Jääkiekkoilijoiden Koulutus- ja Ammatinedistämissäätiön Olympia- ja A-maajoukkuerahasto tukee vähävaraisten perheiden jääkiekkoharrastusta

Tukea voivat hakea perheet, joilla on työttömyyden, sairauksien, lasten runsaslukuisuuden tai muiden perheen toimentuloon vaikuttavien syiden vuoksi vaikeuksia selvitä jääkiekkoharrastuksen kustannuksista keväällä 2024. Ikäluokat, joille avustusta myönnetään ovat U9-U16.

Tukien hakeminen tapahtuu seurojen toimesta seuran yhteyshenkilön kautta.

Hakuaika on 18.12.2023 – 15.1.2024. Hakuajan umpeutumisen jälkeen tulevia hakemuksia ei käsitellä.

Lisätiedot: Raija Kivimäki, raija.kivimaki55@gmail.com

Tukihaun prosessi:

 1. Perheet ottavat yhteyttä Raija Kivimäkeen (raija.kivimaki55@gmail.com) sähköpostitse. Sähköpostin perillemeno on tärkeää vahvistaa, ettei hakemuksia tietoliikennehaasteiden vuoksi jää lähettämättä. Sähköpostiviestien tulee olla Raijalla viimeistään 10.1.2024 jotta Raijalle jää aikaa mahdollisten lisätietojen tarkistamiseen. Sähköpostissa tulee ilmetä seuraavat tiedot
  • Pelaajan nimi:
  • Pelaajan henkilötunnus (muodossa ppkkvvAxxxx):
  • Onko pelaaja aiemmin hakenut tukea?
   1. On hakenut ja saanut
   2. On hakenut mutta ei ole saanut
   3. Ei ole hakenut
  • Pelaajan koulumenestys
  • Talouden nettotulot / kk
   1. Alle 2 000 €
   2. 2 000 – 4 000 €
   3. Yli 4 000 €
  • Perheen taustatiedot
   1. Yksinhuoltajuus
   2. Sairaus
   3. Työttömyys tai vähintään toisen huoltajan pätkätyö tms.
   4. Jokin muu syy
  • Huoltajan perustelut (lyhyt perustelu huoltajalta siitä, miksi pelaajan/perheen tulisi saada tukea)

Kriteerit tuen myöntämiselle ovat perheen työttömyydestä, sairauksista, lasten runsaslukuisuudesta tai muusta toimeentuloon vaikuttavista syistä johtuvat taloudelliset haasteet.

2. Raija täydentää seuran osuuden pelaaja- ja seuratiedoista hakemukseen ja toimittaa hakemuksen eteenpäin

3. Tuen saajat ilmoitetaan helmikuun alkupuolella

Avustusten kokonaismäärä on 60 000 € ja se jaetaan rahaston ohjausryhmän harkinnan mukaan – avustussummat vaihtelevat ikäluokittain. Avustusten jakamisessa ovat ensisijalla ne hakivat, jotka eivät ole saaneet avustusta Suomen Jääkiekkoliitosta tai Olympia- ja A-maajoukkuerahastosta vuonna 2023

Raahen Jääkiekkoklubi ry. on vuonna 2010 perustettu kasvattajaseura