24
SYY
14.45
RJK-U15 (2009), Alkusarja lohko 5

RJK - Et-Po -72  

Raahe